Genel Cerrahi

1) OBEZİTE CERRAHİSİ

Obezite cerrahisi (bariatrik cerrahi) temel olarak iki prensibe dayanıyor; mide hacminin küçültülmesi
ve/veya ‘malabsorsiyon’ yani yiyeceklerin emiliminin bazı aşamalarda engellenmesinin sağlanması.
Obezite cerrahisi kimler için uygundur?
Obezite cerrahisi - Bariatrik cerrahide mide küçültme ameliyatı 2 yöntemle uygulanıyor;
• Sleeve gastrektomi yani tüp mide ameliyatı
• Gastrik by-pass
Tüp mide ameliyatı olarak da bilinen Sleeve Gastrektomi yönteminde mide, tüp şeklinde küçültülüyor.
Böylece hastanın çok az gıdayla tokluk hissetmesi hedefleniyor.
Halk arasında ‘mide kelepçesi’ olarak da bilinen ayarlanabilir silikon gastrik band yani Mide Bandı
metodunda, yemek borusu ile midenin birleştiği noktanın hemen altına, midenin çevresine bir band
yerleştirilerek mide hacmi küçültülüyor.
Gastrik by-pass denilen yöntemde ise ince bağırsağın bir kısmı devre dışı bırakılarak mide küçültülüyor.

2) METABOLİK CERRAHİ ( şeker ameliyatı)

Metabolik Sendrom olarak adlandırılan ve kilo fazlalığı veya obezite, tip 2 diyabet, hipertansiyon
ve kolesterol metabolizması bozuklukları ile seyreden antite ciddi organ hasarı, iş kaybı ve önemli
maddi kayıpların yanı sıra kalp ve damar hastalıklarına da sebep olması nedeniyle üzerinde
durulan bir ölüm sebebidir. Metabolik Sendromun ameliyat yöntemleri kullanılarak tedavi
edilmesine Metabolik Cerrahi adı verilmektedir.
Fazla kiloları olmayan uygun hastalara da başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

3) LAPAROSKOPİK REFLÜ VE MİDE FITIĞI TEDAVİSİ
4) AÇIK VE LAPAROSKOPİK KASIK FITIĞI AMELİYATI
5) TİROD BEZİ (GUATR) HASTALIKLARI
6) MEME HASTALIKLARI
7) ANOREKTAL BÖLGE HASTALIKLARI( HEMOROİD, ANAL FİSSÜR, ANAL FİSTÜL)
8) SAFRA KESESİ HASTALIKLARI
9) ÜST GİS ENDOSKOPİSİ