Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Bölümümüzde;

Doğumsal kaynaklı ya da yaşamın bir bölümünde herhangi bir nedenle ortaya çıkan, yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen ya da kişiyi sosyal yaşamdan koparıcı nitelikteki engellilik durumlarının iyileştirilmesine yönelik özel tedavi programları uygulamaktadır. Günümüz çalışma koşulları ve yaşam tarzı göz önünde bulundurulduğunda, modern tıbbın hemen hemen her branşında; hastaların günlük yaşam aktivitelerini geri kazanmaları, mesleki yaşamlarına geri dönüş ve sosyal yaşamlarında da etkin bir şekilde devam edebilmeleri için hastaya özel yaklaşımlarla tedavi programlarını yöneten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün önemi giderek artmaktadır. Bölümde çeşitli tedavi metotları, modern tıbbın gerekliliklerine göre şekillendirilmekte ve ileri teknolojilerden de önemli ölçüde yararlanılmaktadır.  

Nörorehabilitasyon ve Robotik Rehabilitasyon Merkezi’nde;

  • Robotik yürüme eğitimi,
  • Robotik el kol eğitimi,
  • Yürüme-denge-koordinasyon eğitimi
  • Bilgisayarlı denge ve düşme önleme çalışmaları
  • El rehabilitasyon programı
  • İş uğraşı terapisi
  • Konuşma – Yutma terapisi
  • Botoks uygulamaları
  • Cerrahi olmayan derin beyin uyarımları (TMS) gibi fizik tedavi rehabilitasyon uygulamaları gerçekleştirilmektedir.