Check-Up


Check Up Programımızın İçerikleri ve Testlerin Özellikleri Nelerdir?

Uzman Hekim Muayenesi

İç hastalıkları uzmanımız tarafından yapılmaktadır. Kapsamlı fizik muayene ve tıbbi öykü alındıktan sonra check up programında yer alan testler yapılmakta ve sonuçlar değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucunda tedavi ve sağlık önerileri verilmektedir.

Laboratuvar İncelemeleri

Kan Sayımı (Hemogram): Anemi (kansızlık) ve bazı kan hastalıklarının tanısında, kandaki anormal değerlerle ilişkili diğer hastalıkların saptanmasında kullanılır.

Glukoz ( Açlık Kan Şekeri): Diyabet (şeker hastalığının) tanısında ve tedavinin takibinde kullanılır.

HbA1c: Hastanın son 3 ay içerisindeki kan  şeker ölçüm değerlerini gösteren ve diyabet tanısında kullanılabilen bir testtir.

Total Kolesterol, LDL Kolesterol, HDL Kolesterol, Trigliserid: Kalp damar hastalıkları riskinin belirlenmesinde, ailesel veya kazanılmış kolesterol metabolizma bozukluklarının saptanmasında, diyet ve kolesterol tedavilerinin etkinliğini izlemede kullanılır.

Kreatinin: Böbrek hastalıklarının tanısında kullanılır.

ALT, AST: Karaciğer fonksiyonları ile ilgili bilgi verir.

TSH, sT4: Hormonal dengesizlikle seyreden tiroid hastalıklarının teşhisinde ve tedavinin takibinde kullanılır.

B12: Hematolojik ve nörolojik sistemler dahil pek çok sistemde etkin rol oynayan vitamin.

25 Hidroksi Vit D: Başta kemik metabolizması ve diğer pek çok sistemde etkin rol oynayan vitamin.

HBS Ag: B tipi sarılık (hepatit B) varlığını gösterir.

Anti HBs: B tipi sarılığa (hepatit B) karşı bağışıklık olup olmadığı konusunda bilgi verir.

Anti HCV: C tipi sarılığın (hepatit C) varlığı konusunda bilgi verir

PSA, sPSA: Prostat bezinin büyümesi, iltihaplanması ve kanseri tanısında yardımcı bir testtir.

Sedimantasyon: İltihabi hastalıklar, bazı kanserler, aktif romatizmal hastalıkların saptanmasında kullanılan yardımcı testlerdir.

CA 15-3, CA 19-9, CA 125: Meme, pankreas ve over kanserlerinin tanı ve takibinde kullanılan markerlardır.

Tam İdrar Tahlili: Böbrek ve idrar yolu hastalıkları konusunda bilgi verir.

Gaitada Gizli Kan (GGK):Sindirim sisteminin kanamayla seyreden hastalıklarının ve kanserlerinin erken tanısında kullanılır.

PAP Smear: Kadınlardaki rahim ağzı kanserinin erken teşhisi için yapılmaktadır.

Diyetisyen Görüşmesi: Diyetisyen ile yaptığınız görüşme sırasında sizden medikal ve diyet anamnezleri alınacak, vücut analizinizi yapacak, tahlillerinize ve sizin beslenme ve yaşam şeklinize uygun olarak tıbbi beslenme tedavinizi planlayacaktır.

Radyolojik Testler

Tüm Karın Ultrasonografisi: Karın içi organların (karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane, prostat, rahim, yumurtalık) değerlendirilmesinde kullanılan yardımcı bir yöntemdir. Yer kaplayan kitle, kist, taş vb. oluşumların saptanmasını sağlar.

Akciğer Grafisi: Bazı akciğer hastalıklarının ve göğüs bölgesinde yer alan iç organların değerlendirilmesinde kullanılır.

Meme Ultrasonografisi: Meme kanseri ve diğer meme hastalıkların tanısında kullanılır.

EKG: Vücuda yapıştırılan elektrotlarla grafiksel olarak kalbin elektriksel aktivitesini kaydetme yöntemidir. Kalp yetmezliği, kalp damarlarının hastalığı, ritim bozukluğu vb. durumların saptanmasında yardımcıdır.