Hasta Hakları

Güzelyalı Hastaneleri olarak inanıyoruz ki, her bireyin yaş, cins, ırk, din, sosyal, fiziksel ya da ruhsal durumu ne olursa olsun saygı duyulması gereken hakları vardır.

Hastanemize başvuran tüm hasta ve hasta yakınlarının hizmet aldıkları süre içinde sahip oldukları tüm haklarına saygı duyulacak ve hastalarımızdan belirlenen sorumlulukları yerine getirmeleri beklenecektir.

Amacımız

Hasta ve yakınlarının sağlık hizmeti sürecine aktif katılımı ilk kaliteli ve güvenli sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

Sağlık hizmetlerinden tam yararlanma konusunda yardımcı olup Hasta-Hekim ilişkisinin güven temeline dayandırılmasını sağlamak, böylelikle daha etkin ve güvenilir model oluşturmak,

Hasta-sağlık çalışanları ilişkisini desteklemek,

Hasta ve yakınlarına hastalık ve genel sağlık eğitimleri vererek sağlık hizmetinin etkinliğini artırmak,

Hasta haklarıyla ilgili başvuru mekanizmaları oluşturarak sağlık hizmeti ortamında iç kontrol oluşturmak, sağlık hizmeti alan, sunan ve aracılık eden kişi ve kurumlar arasında iş birliği ve iletişim fırsatları yaratmak, var olanları güçlendirmektir.

Tanı ve tedavi amacıyla hastanemize başvuran her birey ile yazılı hale getirilmiş çalışanlarımız tarafından benimsenmiş hasta ve yakınlarının hakları ve sorumlulukları paylaşılır.

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.

Güzelyalı Hastanesi

Hasta ve yakınlarının sağlık hizmeti sürecine aktif katılımı ilk kaliteli ve güvenli sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

Sağlık hizmetlerinden tam yararlanma konusunda yardımcı olup Hasta-Hekim ilişkisinin güven temeline dayandırılmasını sağlamak, böylelikle daha etkin ve güvenilir model oluşturmak,

Hasta-sağlık çalışanları ilişkisini desteklemek,

Hasta ve yakınlarına hastalık ve genel sağlık eğitimleri vererek sağlık hizmetinin etkinliğini artırmak,

.